Zakres świadczonych usług:

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe juz od etapu rejestracji działalności. Załatwiamy formalności rejestracyjne. Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu
 • Prowadzenie księgowości uproszczonej - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

Wypełniamy deklaracjie podatkowe:

 • PIT-36
 • PIT36L
 • PIT-4R
 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-UE
 • CIT-2
 • CIT-8
 • VAT-REF
 • PCC
 • PIT-28
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • VZM-1

Ponadto:

 • Zwrot Vat z zagranicy – elektroniczne wysyłanie deklaracji VAT-REF do innych Państw członkowskich w celu zwrotu zapłaconego podatku Vat( np. za paliwo, autostrady)
 • Płace i kadry (tworzenie list płac, umów zlecenie, umów o dzieło, kartotek wynagrodzeń pracowników, wypełnianie deklaracji pracowniczych PIT-11 PIT-40, wypełnianie umów o pracę, świadectw pracy oraz pozostałe sprawy kadrowe), prowadzenie akt pracowniczych
 • ZUS (wypełnienie deklaracji miesięcznych oraz zgłoszeniowych za płatnika i przesyłanie ich za pomocą przekazu elekktronicznego)
 • Rejestracja nowo powstałych podmiotów gospodarczych w urzędzie skarbowym oraz ZUS
 • Sporządzanie dokumentacji Cen transferowych dla podatników dokonujących transakcji miedzy podmiotami powiązanymi.
 • Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach; to my dostarczamy wszelkie dokumenty do urzędów, my udzielamy wyjaśnień, kontrole skarbowe Państwa firm przeprowadzane są u nas.